Yazarın Adı: 
Dan Brown
Kitap Türü: 
Dünya Edebiyatı

Kitabın dini simgebilim uzmanı kahraman için, “tesadüf” kesinlikle güvenmediği bir kavramdı. Hayatını, farklı amblemlerle, ideolojilerin birbiriyle gizli bağlarını keşfederek geçirmişti. Dünyayı birbirine iyice dolanmış tarihin ve olayların bir ağı olarak görüyordu, bağlantılar görünürde olmasa da!
Bir tarafta “muhafazakar Katolik değerlerini yeniden hayata geçiren” Opus Dei örgütü, diğer tarafta “çok eski sırların muhafızları” olan Sion Tarikatı, öbür yanda “insan ruhunun erkek ve dişi unsurlar bir arada olmadan aydınlanamayacağına inanan” Da Vinci ve romanda bunu ifade ettiği söylenen Mona Lisa.

Bilmece çözülürken özellikle günümüzde birçok sembolü hristiyanlıkla özdeşleştirenler, onların daha eskiye dayanan bir tarihi olduğunu görünce çok şaşıracaklar.

“Pagan sembolleriyle hristiyan sembolleri arasındaki savaşta paganlar kaybetti.” Romandaki kurgu, en son Kutsal Kase’nin, Asil Kan olarak ifadesine, İsa ile Magdalalı Meryem’in aşkına ve bunun delili ise Da Vinci’nin Son Akşam Yemeği resmine kadar uzanıyor.

Günümüzde tarihi filmler ve kitaplara olan merakın son ticari ürünü olan bu roman, sembollerin gerçek anlamlarını mı aktarıyor? Bu sorunun yanıtını okuyucunun araştırmasına bırakalım.

Kurgu roman, gerçeklerin açığa çıkarılmasının, “iyi yüzlü” ve hatta gerçeğin kendilerinin inandığı şey olduğunu zanneden “samimi” bir kitle tarafından engellendiği olaylar çerçevesinde gelişiyor. Buna karşı gerçekleri geleceğe aktarmak için koruyan diğer kesim ise her zaman tehdit altında bulunuyor. Çağlar boyunca katledilen fanatizm kurbanlarını burada saymamıza gerek yok. İşte kitaptaki bu kadim iyi-kötü savaşı, tüm yan girdilerini dışladığımızda son derece GERÇEK.

Kitap, özellikle gerçeklerin ne olduğunu araştırmak için eğlenceli bir motivasyon kaynağı. Kim bilir, belki de Dan Brown’un kitabın önsözünde söylediği gibi tüm olaylar ve kişiler gerçektir!

Sorudaki gibi; “Su nerede en temizdir?”
Yanıt “Kaynağında”.
Araştırmaya en eski kaynaklardan başlayalım, yeni dönem deforme edilmiş bilgilerden değil.

Oya Uysal

Yeni Yüksektepe Dergisi, Sayı 49