Yeni Yüksektepe Kültür Derneği, 1989 yılında Ankara'da kurulmuş, etkinliklerini kendi ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiren, kar amacı gütmeyen, siyasi ve dini bir nitelik taşımayan felsefi-kültürel bir harekettir. 12 ilde toplam 18 şubesi bulunmaktadır.

Kurulduğu günden beri bireyin ve toplumun gelişimi için "Daha iyi, güzel ve adil bir dünya" vizyonuyla binlerce kültürel, sosyal ve felsefi etkinlik gerçekleştirmiştir. Ve tüm bu faaliyetler üyeler tarafından gönüllülük ilkesiyle hayata geçirilmektedir.

İsmimizdeki "yüksektepe" ifadesi, her insanın içinde var olan manevi değerlerin bulunduğu yüksek bir tepeyi simgeler. Yüce, kirli olmayan, saf olan şeyleri anlatır. Hemen hemen tüm büyük uygarlıklar ve kültürler, en yüce amaçlarını, ideallerini yüksek tepelerin ve dağların zirvelerine yerleştirmişlerdir. Kutsal dağ, evrensel arketip daima mevcut olmuştur: Hintlilerin Meru Dağı, İslam kültürünün Kaf Dağı, İnkaların Machu Pichu Dağı ve İyonların Akropolleri gibi...